Odlok o rebalansu proračuna občine Rače- Fram za leto 2020

Predpisi, na katere predpis vpliva