Potnikova smreka in kostanj

Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti
2313 Fram