Kapela sv. Neže

Sakralni objekti, Zgodovinska dediščina
Kapela sv. Neže, 2313 Fram