Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini (14/1996)

Predpisi, na katere predpis vpliva