Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Rače–Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva