Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v občini Rače-Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva