Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fram v občini Rače–Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva