Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Fram v občini Rače–Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva