Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor za območje občine Rače - Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva