Popravek v odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorski ureditvenih pogojih

Predpisi, na katere predpis vpliva