Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor za območje občine Rače - Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva