Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rače-Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva