Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rače-Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva