Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Rače - Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva