Ostanki Framskega gradu

Gradovi in dvorci
2313 Fram