Sklep o plačilu komunalnega prispevka - sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rače - Fram (5/1998)

Predpisi, na katere predpis vpliva