Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o plačilu komunalnega prispevka

Predpisi, na katere predpis vpliva