Sklep o spremembi Sklepa o plačilu komunalnega prispevka - sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rače - Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva